Zero One сe нарича колаборацията на артистите Николина Недялкова и Любомир Минчев. Творческите им вдъхновения се проявяват под различните форми на изкуството - от аналогово до дигитално. Проекта "Линеарни ритмики" работи на сетивно ниво, оказвайки звуково и визуално въздействие върху публиката. В същността си,  синтеза между музиката и графиките, завежда своя посетител в едно материализирано музикално пространство. Композираните предварително скици, оживяват с динамиката на звуковата вълна, която от своя страна става по-гъвкава с помощта на дигиталните инструменти.  Както  звукът се транспонира в цветни форми, така и образът създава звук.  Музикалната форма е създадена посредством записани семпли от различни акустични източници, преминаващи през дигитални трансформации. Аналогов синтезатор изпраща сигнали към прозореца на музикалното пространство, за да се разкрият преплитайки се с анимираните графики.