Велина Кокалова биография

 

Ефирен, 2' 55", 2019, България

Интерактивна  визуална инсталация изседваща границите и взаимовръзките между реално и виртуално. Чрез софтуерна платформа се осъществява контрол върху образа,  изграден  чрез  езика на тялото, това дава възможност за неговото разгръщане и интегриране в дигиталната среда. С помоща на компютърна мишка, зрителят има възможност директно да променя и експериментира с  видеопроецията. Целта е да се създаде невербална  комуникативна система, която има собствен живот и динамика и едновременно е стимулирана от зрителя в реално време. Темата на видеата е отчуждението на тялото  или физическа експресия на  абсолютния конфликт на Аза да съществува в материалистична телесна рамка.  Тяло-чужда форма, в която духът е чужденец  и обитател, в която постоянно се бори да запази вътрешния си покой далеч от пулсациите на времето. Видеото е вдъхновено от изкуството на Буто танца и възможностите, които предлага за изразяване на знаците, които съществуват  в  примитивните и едновременно сложни усещания в тялото.