Kyneskop, 2019, инсталация в две части

Ясен Георгиев (България)

 

Kyneskop е аудио-видео перформънс/ инсталация в две части.

В първата част, “Kyneskop” изследва преобразуването на честотите от чуваемият спектър на слуха в съответстващите им изображения, предадени от телевизор с кинескоп, произведен в краят на 20 век. Връзката човек-звук-светлина бива разбита до насочени електрони, формиращи футуристична реалност.

Продължителност - 15 мин.

Във втората си част, “Kyneskop” натиска пауза, за да се пренесе в произволно избрани микро моменти от изследването, чрез дигитална печатна технология.

Продължителност - 10 мин.

В програмата на ДА Фест 2019, проектът Kyneskop ще бъде представен от Ясен Георгиев в едно от пространствата на изложбена зала “Триъгълна кула на Сердика” в два варианта. Интерактивната инсталация може да бъде видяна в рамките на фестивала, всеки ден между 10:00 и 18:00 часа.

Втората възможност е да станете свидетели на артистична интервенция в насочван от автора експеримент за аналогов синтезатор, електрон-лъчева тръба (кинескоп) и аудитория, в последните две фестивални дати: 25.10. от 16:00 до 17:00 и 26.10. от 17:00 до 18:00 в галерията на бул. Княгиня Мария Луиза №16.

 

Бележка: Не е препоръчително за хора със силна светочувствителност.

 
 

FACEBOOK