test title

Антони Райжеков (1980) е Български медиен артист базиран от 2008 г. във Виена. Завършва НА ТФИЗ „Кр. Сарафов" - специалност актьорско майсторство (2001) и режисура (2007). Изучава джаз пиано и импровизация (2009 - 2013) в Vienna Konservatorium и информационни технологии в семинарите на LearningTree, Лондон. Работи като IT консултант (2008-201 О) към ООН Виена и е съ-основател на Виенския лейбъл за нови медии THIS.PLAY (2009-2013), реализирайки множество международни проекти в Китай, Германия, Швейцария, Австрия и др. Антони работи в областта на съвременните визуални и звукови изкуства, пърформънс и технологии повече от 1 О години с международен успех и е автор на проекти като "QUANTUM PICTURES" (2010), "10VE" (2014), SOMAPHONY(2016). Той е носител на награди в областта на аудио-визуалните изкуства и е стипендиант на Akademie Schloss Solitude - Германия и Akademie Hallein - Австрия, измежду други. Антони е гост-лектор в областа на Дигиталните Изкуства от 2012 в Университета за Приложни Науки Санкт Полтен - Австрия и от 2016 в Национална Художествена Академия - София, провежда множество работни семинари в областта на дигиталното изкуство и технологии в Германия, Австрия, Англия, Румъния и др.