„Стойност-Ценност‌ (e-valuation)“ 

Платформа за дигитални изкуства на Фондация ДА ЛАБ

Ноември 2020 – април 2021 

 

   

“e-valuation” е платформа за развитие, стимулиране и насърчаване на млади автори в областта на дигиталните изкуства. Заглавието на проекта “e-valuation” е игра на думи между смисъла на понятията “стойност” и “ценност”. В областта на дигиталните изкуства важна съставна част от “живота” на произведението са постоянните калкулации, които имат потенциала да превърнат едни “сухи” стойности в концептуални ценности. 

Акцент в проекта е продуциране на пет произведения на млади автори и тяхното представяне в пет български града. Важен елемент е съдействието в процеса на създаване чрез консултации и практическа подкрепа от екипа на “ДА ЛАБ”  в процеса на продукция. Разчитаме на тази стратегия като механизъм за популяризиране на съвременни форми на изкуство, създадено с дигитални медии и технологии.

 

Заглавието на проекта „e-valuation“ е кодово послание за многопластов прочит на понятията за стойност и ценност. От една страна, характерът на дигиталните артистични практики предполага боравенето с различни стойности (например: информационни данни за околната среда - реална и виртуална). От друга, поставяме въпроса за стойностите на дигиталното изкуство като ценност съизмерна с неговото новаторство, социалната рефлексивност, подчертаната диалогичност с публиката, средата и общността. 

 

Дигиталното изкуство, както днес обобщаваме различни интердисциплинарни практики, ползващи съвременните технологии, отива отвъд употребата на компютърни системи за визуализация, управление и контрол, като демонстрира потенциала си да отразява съвременните социално-културни феномени по един нов начин. Виждаме процеси, в които безличните стойности се трансформират в обществено значими ценности. В рамките на този проект поставяме именно тази трансформация като отправна точка на изследване с фокус към артистични интерпретации, включващи онлайн и офлайн представяне и взаимодействия. В този контекст ще потърсим какво има значение за младите автори избрали дигиталните форми за артистична изява и как те отговарят на темите и предизвикателствата в „новата нормалност“, както наричаме настоящия период. Например, в текущата пандемична криза статистическите данни като стойност имат сериозно въздействие в глобален икономически, политически и културен план. В резултат стойностите се превръщат във фактор при изграждането на ценностната ни система и директно афектират начина ни на живот и социалното ни поведение.

 

Ангажиментът, който поемаме като организатори на платформата е концентриран в изключителната роля като концептуален медиатор, ментор и надежден сътрудник, каквато е функцията на продуцента. С целия си потенциал Фондация ДА ЛАБ ще помогне в творческата изява на участниците с професионални съвети и практическа подкрепа в реализацията и представянето на избраните автори. Планираме пет самостоятелни изложби на петимата автори в пет различни града: Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин. Произведенията ще бъдат представени на предстоящото 8-мо издание на ДА Фест през октомври 2021. Те ще станат част от портфолиото с автори на ДА ЛАБ Фондация, чието представяне в национален и международен план ще се развива в бъдеще.

 

Идеята на проекта е да представи творческите идеи и търсения на млади автори, които работят в сферата на дигиталните изкуства в България. Те ще бъдат подкрепени със стипендия за създаване на нов проект в полето на дигиталните изкуства, който да отговори на темата на проекта и актуалната ситуация, в която живеем.

 

Избраните след отворена покана за участие 5 автори ще получат професионално съдействие и напътствия в процеса на създаване на своя проект от екипа на фондация ДА Лаб, които са доказани професионалисти в тази сфера. 

 

Създадените произведения ще бъдат представени в професионално организирани изложби от екипа на фондацията, които ще бъдат проведени из цялата страна – Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново и Видин. Целта е тези нови форми на творческа изява да достигнат до по-широка публика  и тя да бъде по-добре запозната със спецификата му, което ще стане по време на срещите с екипа и артистите.

 

Като организатори на най-представителният фестивал за дигитални изкуства ДА Фест ние знаем, че изявата на дигиталните изкуства в България има нужда от подкрепа и че трябва постоянна работа с артисти и публика за да заеме то своето подобаващо място на сцената.

Също така сме наясно, че творческата изява на млади артисти е трудна самостоятелно, затова ние предлагаме всички налични ресурси на Фондация ДА Лаб, както и нашите компетенции като артисти и куратори за да им помогнем в творческата продукция и най-вече да създадем контекст на тяхната професионална изява, като осигурим участие в изложби, контакти с артисти, галеристи, куратори и др. експерти в сферата на съвременните изкуства, които ще им помогнат за бъдещата им работа.

 

Проектът се осъществява с‌ ‌финансовата‌ ‌подкрепа‌ ‌на‌ Министерството‌ ‌на‌ ‌културата.