Кураторска обиколка из фестивалните изложби за деца, родители и домашни любимци na 26 октомври от 11:00 – 13:00 ч.