Релакс машина, инсталация

Даниела Николчова (България) 

 

Релакс машина е видео инсталация, вдъхновена и до голяма степен ориентирана към съвременния човек, който непрестанно следва забързания ритъм на живот, а постоянния контакт с мобилните устройства е неизменна част от неговото ежедневие.

Инсталацията „Релакс машина” има за цел да извади зрителя от всекидневно засмукващата го фуния със средставата на водената медитация, а чрез картина, звук и възможност за допир на обекти от природата, не само да го пренесе на морския бряг и да го потопи в няколко минутна релаксация, но и да остави у него възможност за преосмисляне на важни теми засягащи пряко човека на новото време.