Soult, инсталация

Гергана Лазарова-Рънкъл (България)

 

SOULT  изследва измеренията на отношението между органичното и дигиталното, търсейки път за тяхното хомогенно свързване.  Какъв може да е продукта на симбиозата между тях? Връзката човек- технология- природа е противоречива и вечно променяща се . Соления разтвор със своята електропроводимост е използван като задвижващ елемент на дигиталната структура.  Но за да създадат нещо задно им е нужен човека. Едва с неговата намеса инсталацията се превръща в звуков генератор.

Интеракцията на зрителя с  творбата става чрез докосване на меката силиконова част. С раздвижването на течността се създава и  моделира звук.

Звуков дизайн Вероника Табакова електроника - Делян Цонев