Grisailley, видео инсталация и обекти

Максимилиан Праматаров (България/Австрия)

 

Grisaille е смесваща дигиталните медии творба, която работи с навно смесване на цветовете и нашите възприятия. 

Едната част от творбата е видеопрожекция на две нива. Първото ниво (канал) е черно-бял запис на цъфтящо пролетно растение. Второто ниво (канал) е запис на ръчни настройки на основните цветови филтри. Втората част е скултурен обект - палитра, направена от евтини безалкохолни напитки.