VR Lab - инсталация

Момчил Алексиев (България)

 

VR Lab BG е първият български XR мийтъп. Целта му е да работи за увеличаването и засилването на общност организирайки събития, на които VR / AR / MR професионалисти и ентусиасти представят проекти, обменят идеи и създават нови концепции. "Virtual Reality Meetup _ Bulgaria" е базирана в София.