SoundCamp – Аудио-визуален пърформанс

Чешки център, 25 октомври, от 19:30 до 20:00 ч.