Zero One – Аудио-визуален пърформанс,

Чешки център, 24 октомври, от 19:30 до 21:00 ч.