Лекцията на Джеймс Огър ще се проведе в Гьоте институт, на 23 октомври, от 14:00 до 19:00 ч.