Коопертивна естетика /Cooperative Aesthetics/ 

Презентация на Герхард Функ (Австрия)

 

 

Основната идея зад концепцията за Кооперативна естетика е да изгради потапаща, интерактивна среда, в която потребителят може да произведе колаборативно аудио-визуално естетическо преживяване.

Като се използва целият под на помещението за интерфейс-среда, участниците могат да въздействат и да анимират аудио-визуалния резултат, който изменя според тяхната позиция и движение. Важен момент е именно интеракцията между отделните участници, общуването помежду им и съвместната работа. В този смисъл, концепцията на Коопеативната естетика има силно социално въздействие като събира и приобщава хората, които си взаимодействат заедно.

В презентацията си Герхарг Функ ще представи базовата идея и различни интерактивни концепции, базирани на множество събрани примери.