Излишък, екструзия и безразличие: от физическа към фантомна плът, STELARC

Тялото е съвременна химера от месо, метал и код. Модифицирана биология, която се ускорява от метала със скорост и прецизност, далеч надхвърляща неговите метаболитни, мускулни и сензорни способности, разширени от знанията на изчислителните системи. Микробиомата на тялото се замърсява от вирусни алгоритми и цифрови образувания. Сега тялото преминава от наномащаби към виртуални пространства и все повече функционира като фантомна плът. Онлайн, главите могат да се ампутират електронно и ръцете да се „вържат“ за машини. Телата стават портали за хора на други места. Онлайн ние светваме и изключваме, като грешки в еволюционно време. Тялото все повече се колебае между физическата си форма и онлайн фантома си. Това трептене е ускоряването, което в съчетание с оптичното сгъстяване свързва физическото с неговия фантом. Живеем в епоха на сгъстяване, когато изображенията стават дигитални обекти, когато фантомите се размножават, когато фантомите стават фантомни крайници

 

Stelarc, Extended Arm at Scott Livesey Galleries. Photographer - Dean Winter

 

www.stelarc.org

 

Към събитието във Facebook