Кино и виртуална реалност? 

 

Когато киното прекрачи отвъд естествените си семиотични граници, отношението между тези два отделни термина ни поставя пред качествено различнa дискусия. “Потапящото” разказване на изтории представлява нова когнитивна рамка, задаваща форма на зрителство до която не сме се докосвали преди.

Защо да правим ВР филми? Как да дефинираме понятията “потапящо кино”, “развиване на кинематографични идеи в пространството” и “преживенчески решения”? По какъв начин тази тема променя дебата за състоянието на зрителя днес? В тази лекция/дискусия Момчил Алексиев комбинира теория и практика и дефинира елементите, които утвърждават виртуалната и смесената реалности като изцяло нов подход към създаването на аудио-визуално съдържание.