The Acoustic Commons

Уъркшоп с водещи Грант Смит и Макс Смит,  SoundCamp

 

Acoustic Commons се занимава с възникващия набор от практики в областта на изкуствата и науките, където обмяната на звуци в сайтове е начин да се запознаят с техните ценности и потенциали.

Уъркшопът представя DIY инструменти за екологично излъчване, от временни потоци с безплатното приложение Locuscast до дългосрочни инсталации.


Събитието има практическа насоченост и включва запознаване с техники и технологии като: изработка на предни стъкла със синтетична кожа; запояване на евтини висококачествени микрофони с капсули Primo EM272 и работа с Raspberry Pi. Участниците могат да се присъединят към отворената микрофонна мрежа, поддържана от Локус Сонус в AMU Aix-Marseille и да участват в дългосрочния екологичен радиопроект Reveil.

 

Брой на уъркшопите:

2

Максимален брой на участниците за всеки от двата уършопа:

15

Времетраене на един уъркшоп:

120 минути

 

Технически изисквания: 

— Electrical power with several power points / extension cables

— An open Wifi network with a simple login and password (no web interface)

— 3 or 4 tables suitable for workshopping, including at least 1 rough table and or mats for soldering.

— Networked computer with monitor

— Sound system (amp and speakers or 2 x powered speakers) for playing out streams

— 12V Battery (optional) if we are working with solar power

 

Уъркшопите ще се проведат в Луфт студио, Гьоте институт, на 25 октомври, от 10:00 до 12:00 и от 15:00 до 17:00 ч. 

Водещи на уъркшопа са Грант Смит и Макс Смит.

Работен език: английски

Уъркшопите са с вход свободен, нe се изисква предварително подсигуряване на техниката от страна на участниците. Тя ще бъде предоставена намясто.

При интерес от страна на участниците, крайният резултат може да бъде закупен!

За записване и допълнително съдействие, можете да се свържете с Илияна Кънчева на dafest.nha@gmail.com

* С предимство са първите постъпили заявки.