Христо Колев

 

Христо e магистър по медицинска химия. Вярва, че съвременната наука е мултидисциплинарна и изисква от учените да бъдат енциклопедисти във всичките й области и форми. Автор е на научни публикации и международен патент в областта на органичните полупроводници. Като творец, той е отдаден на идеята да разгърне и предаде скритата красива наука на своята публика. Неговите инсталации са показвани по време на ДА Фест, Фестивал Водната Kула, Софийски Фестивал на Науката.

Езика на науката притежава своята собствена абстрактност, която често я прави недостъпна както за интелектуално осмисляне, така и за емоционално осъзнаване. За да се справи с този проблем, Христо  въвежда бои, невиждани до сега в галерийна обстановка, а емоционалната им натовареност оставя скрита в различните нива на разбиране.  Научната и артистичната му работа са посветени на взаимодействието на материя с поле.

Христо Колев