Георги Георгиев 

 

Георги Томов Гвоегиев (1983) е артист, който работи с инсталации, скулптура, музика. Той е роден в София и е повлиян от културна среда балансирана върху тънката граница между Изток и Запад. Тази двойственост се проявява и като техника в работата му, сливаща метафизичното и фактическо състояние в единност.

Творбите му изследват перспективи върху линейността на времето, надхвърляйки визуалното, за да разкрият преходността на мислите. 

Подход, който проследява съжителството на разностранни проявления на възприятието. Процесът предизвиква въпроси за това как, и от кого, се създават и възприемат нашите реалности. Разтваря статуквото, наложено от обществото, и размива общоприетите културни възприятия. По този начин зрителят може спонтанно и интуитивно да достигне до същността на концепциите.

 

Георги Георгиев