Анна Васоф

 

Анна Васоф е архитект и медиeн артист. Родена през 1985 г., тя учи архитектура в Университета на Тесалия (2010) в Гърция и Transmedia Art (2014) в Университета за приложни изкуства във Виена. От 2004 г. насам нейните видео творби и късометражни филми са представени в много фестивала, в някои от които печелят отличия.

В момента прави докторска дисертация за анимационна техника, която тя разработва.

В същото време тя работи и върху проектирането и изграждането на иновативни механизми за създаване на критични и разказвателни видеа, акции и инсталации.

 

Анна Васоф, Things and Wonders, филм

https://annavasof.net/