Клаудия Писарек и Александра Радниш-Подласка - студентки пета година по живопис в Академията за изящни изкуства в Катовице (Полша), и инженерът Михал Подляски. От 2016 г. те действат като Anhand Kolektiv - перформативен и филмов колектив, чиято отправна точка е изследването на места, белязани от мит, легенда или самото име или места, с които авторите се чувстват свързани. Като колектив те участват, наред с други, в прегледа на Videonews в Galeria Labirynt в Люблин (2018).

 

Айхенберг, 03’45 ”, 2018, Полша

 

История, основана на паметта на бившия жител на селото, наречен Dębieńsko. Мечтана атмосфера и жители, които живеят в просъница. Те са изгубили всички сили за борба за оцеляване.