Задгробен живот /Afterlife/, 2009

Инсталация, обекти и видео прожекция

Джеймс Оугър и Джими Лоазо (Великобритания/Франция)

 

 

Задгробен живот изследва културното изместване от ортодоксалните системи на вярвания към по-технологична научна прагматика. Той предлага съхраняването на биомасата след биологична смърт чрез използването на технологията Microbial Fuel Cell (MFC). Процесът зарежда стандартна батерия, която след това може да се използва за захранване на редица електронни продукти. Тук може да се появи форма на регенерация - батериите, които обикновено отнасят за предоставяне на живот или  допълнителен живот (на устройство), сега се превръщат в задгробен живот. По този начин технологията предоставя съвременен израз на живота след смъртта като алтернатива на съществуващите системи за тежка загуба.

 
 

http://www.auger-loizeau.com/