Разширяващи се линии, 2018

генеративна анимация

Герхард Функ (Австрия) 

 

Разширяващи се линии е генеративна, безкрайна анимация с хоризонтални и вертикални линии, които образуват квадратна решетка. Всяка линия израства от случайна точка на решетката като и двата края на линията се стремят да достигнат противоположният край на квадрата. Този техен опит се прекъсва от вече израстналите линии, които пресичат грида. По този начин някои линии остават по-къси, а други по-дълги. След неопределено време на своето съществуване, всяка линия се свива обратно до нулевата си точка, което дава възможност на спрените от нея линии да продължат да растат. Резултатът е постоянно променяща се картина, наподобяваща творбите на Модриан, в която само за секунди има момент на стабилност, без движение и генеративност. „Разширяващи се линии“ може да бъде разглеждана като творба, която предава метафората на живота.