Kyneskop, 2019, инсталация в две части

Ясен Георгиев (България)

 

Kyneskop е аудио-видео перформънс/ инсталация в две части.

В първата част, “Kyneskop” изследва преобразуването на честотите от чуваемият спектър на слуха в съответстващите им изображения, предадени от телевизор с кинескоп, произведен в краят на 20 век. Връзката човек-звук-светлина бива разбита до насочени електрони, формиращи футуристична реалност.

Продължителност - 15 мин.

Във втората си част, “Kyneskop” натиска пауза, за да се пренесе в произволно избрани микро моменти от изследването, чрез дигитална печатна технология.

Продължителност - 10 мин.

 

Бележка: Не е препоръчително за хора със силна светочувствителност.